Pri postavitvi sončnih elektrarn na strehah različnih objektov ali na tleh izvajamo kompletna dela, ki so potrebna za postavitev sončnih elektrarn:

  • postavljanje konstrukcij in podkonstrukcij,
  • izvajanje vseh zemeljskih del – izkopi ter razna druga zemeljska dela z bagerji za pripravo terena,
  • montaža modulov in vseh drugih potrebnih del.